Website Banner
      พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก      
     
     
     
      หน้าที่ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็กแรกคลอด เด็กอ่อน เด็กโต เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็กช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต)อัตราค่าบริการ 12,000 -15000บาท ต่อเดือนต่อคน พนักงานมีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมสำหรับการดูแลเลี้ยงดูเด็กประจำบ้านและเช้าไปเย็นกลับ
     
     
 
     
             
ศูนย์กิตติภรณ์ โฮมแคร์
หมู่บ้านบัวทอง2 108/3 ซ.23/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 080-2157979,0878062995,02-9252204
 
Current Pageid = 8